Sprawy Sądowe

Korzystne zakończenie sprawy o uzgodnienie księgi wieczystej

Klienci kancelarii zostali pozwani przez członka rodziny, który chciał ustalić stan faktyczny posiadania praw do mieszkania. W przeszłości nieruchomość została przekazana przez powoda byłej żonie w formie darowizny. Z biegiem lat mieszkanie zostało przepisane na jednego z synów. Powód uważał umowę darowizny, która odbyła się za pośrednictwem spółdzielni za nieważną. W związku z tym podważał prawa klientów do mieszkania, złożonym pozwem wnosił o uznanie go wyłącznym właścicielem nieruchomości.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku po rozpoznaniu sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej oddalił powództwo.

Więcej informacjiWięcej w temacie: Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i usunięcie niezgodności z księgi wieczystej.


Wyrok w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej