Sprawy Sądowe

Sąd przywrócił Klienta do pracy na poprzednie warunki pracy i zasądził 50 tys. zł wynagrodzenia

Klient był zatrudniony na stanowisku asystenta projektanta. Podczas gdy przebywał na urlopie wychowawczym otrzymał wypowiedzenie. Uzasadnieniem zwolnienia była likwidacja stanowiska, które zajmował. Kancelaria na zlecenie Klienta złożyła pozew do sądu przeciwko spółce, w której był zatrudniony o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. W okresie zatrudnienia powód był członkiem związku zawodowego, nie podlegał szczególnej ochronie. Pracodawca dopiero po wypowiedzeniu umowy przeprowadził konsultacje z organami związkowymi w kwestii zwolnienia.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanym wyrokiem przywrócił powoda do pracy w pozwanej Spółce na poprzednie warunki pracy i płacy oraz zasądził na jego rzecz kwotę 50 847,55 zł tytułem wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy.

Więcej informacjiWięcej w temacie: Odwołanie do sądu pracy.


Wyrok przywracający powoda do pracy i zasądzający wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy