Sprawy Sądowe

Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie zmieniającego zaskarżoną przez Klientkę decyzję organu rentowego o odmowie przyznania zasiłku chorobowego. Wyrok sądu pierwszej instancji opisywaliśmy w temacie: Sprawa 102: Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego.

Klientka niedługo przed tym jak dowiedziała się o ciąży zawarła umowę o pracę w spółce, z którą miała wcześniej zawartą umowę zlecenia. W związku z krótkim okresem czasu między zawarciem umowy o pracę a powstałą niezdolnością do pracy organ rentowy zakwestionował zawarcie umowy o pracę i uznał, że nie przysługują jej świadczenia z ubezpieczenia społecznego. W wyniku apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawa trafiła do ponownego rozpoznania do sądu drugiej instancji.

Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację organu rentowego.Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych