Sprawy Sądowe

Zmiana zaskarżonej decyzji ZUS odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania zasiłku chorobowego Klientce Kancelarii kwestionując zawarcie umowy o pracę i w związku z tym podleganie ubezpieczeniom społecznych. Klientka pracowała jako opiekun medyczny w domu seniora, początkowo na umowie zlecenie, następnie po jej zakończeniu zawarła z pracodawcą umowę o pracę. Niedługo po zawarciu umowy o pracę okazało się, że Klientka jest w ciąży przez co ZUS zakwestionował prawo do ubezpieczenia. Dzięki zeznaniom Klientki oraz świadków udało się ustalić okoliczności zawarcia umowy o pracę oraz udowodnić, że Klientka faktycznie wykonywała pracę.

Sąd Okręgowy w Lublinie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił, że Klientka podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik domu seniora.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Podleganie ubezpieczeniom społecznym ciężarnej z tytułu zatrudnienia – zawarcie umowy o pracę przez kobietę w ciąży. Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy również w temacie: Utrata prawa do zasiłku chorobowego - odwołanie do Sądu.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o zmianę decyzji ZUS-u ustalający podleganie ubezpieczeniom społecznym