Sprawy Sądowe

Oddalenie pozwu o odszkodowanie złożonego przeciwko szkole podstawowej

W sprawie, w której zapadł poniższy wyrok kancelaria reprezentowała Szkołę Podstawową pozwaną przez pracowniczkę o odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę. Szkoła rozwiązała z powódką stosunek pracy, przyczyną wypowiedzenia były zmiany organizacyjne jakie nastąpiły z powodu zmniejszonej liczby uczniów i oddziałów. W efekcie wprowadzono zmiany w arkuszu organizacyjnym i zostało zlikwidowane stanowisko pracy - etat psychologa.

Sąd Rejonowy w Chełmie IV Wydział Pracy oddalił powództwo złożone przeciwko szkole.

Więcej informacjiWięcej w temacie: Roszczenia pracownicze związane z wadliwym rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony.


Wyrok oddalający pozew o odszkodowanie złożony przeciwko szkole podstawowej