Wygrana pracowników ochrony kolejnych spółek ochroniarskich - Solid, zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Kancelaria na zlecenie trzech Klientów złożyła pozew przeciwko spółce GST wcześniej Grupa Solid Security należącej do grupy kapitałowej z branży ochrony osób i mienia o zapłatę należności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Powodowie zatrudnieni byli na stanowisku Pracownik ochrony w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie zawierali umowy zlecenia z siostrzanymi spółkami powiązanymi personalnie i kapitałowo z pracodawcą. Na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia świadczyli analogiczną pracę oraz mieli ten sam zakres obowiązków co uniemożliwiało rozróżnienie, w ramach której umowy wykonują dane czynności.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zasądził od pozwanej spółki na rzecz Klientów w sumie blisko 120 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jest to kolejna wygrana sprawa przez pracowników ochrony o należne wynagrodzenie.

Więcej informacji

Więcej w artykule: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 1 Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 2 Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 3 Wyrok w wygranej sprawie pracowników ochrony zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - strona 4