Wygrana sprawa przeciwko ZUS o emeryturę pomostową - operator żurawi wieżowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której odmówił Klientowi Kancelarii mecenasa Daniela Paul prawa do emerytury pomostowej, ponieważ nie udowodnił on okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącego, co najmniej 15 lat.

Organ rentowy nie zaliczył Panu Remigiuszowi S. okresu zatrudnienia na stanowisku operatora żurawi wieżowych, gdyż wnioskodawca nie przedstawił odpowiedniego dokumentu poświadczającego jego pracę w szczególnych warunkach.

Sąd Pracy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego obejmującego analizę złożonej do akt sprawy dokumentacji znajdującej się w aktach osobowych oraz zeznania wnioskodawcy i zgłoszonych przez niego świadków uznał pracę wykonywaną przez wnioskodawcę jako operatora żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne oraz dźwignic portowych lub stoczniowych, za pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych, to jest wymienione w pkt. 12 załącznika nr 2 do ustawy.

Uwzględnione przez Sąd orzekający okresy pracy jako operatora żurawi wieżowych wraz z okresami pracy uznanymi przez ZUS za udowodnione jako praca w warunkach szczególnych, spowodowały że okres pracy w warunkach szczególnych wyniósł ponad wymagane 15 lat.

Sąd Okręgowy w Lublinie na skutek odwołania Remigiusza S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił naszemu klientowi prawo do emerytury pomostowej od 1 stycznia 2021 roku.

Ubocznie należy podkreślić, iż najczęstszą przyczyną odmowy przyznania prawa do emerytury pomostowej jest ustalenie przez ZUS, iż wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (wedle nowego wykazu). Dzieje się tak ponieważ ustawodawca wprowadzając w 2008 r. przepisy ustawy o emeryturach pomostowych dokonał znacznego ograniczenia ilości stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Podajemy Państwu kilka przykładów grup zawodowych uprawnionych do otrzymania emerytury pomostowej np.: kierowca karetki pogotowia czyli kierowca pojazdów uprzywilejowanych, nurek, kierowca autobusu, trolejbusu oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym, strażacy, personel pokładowego statku powietrznego, pilot i inne.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje znajdują się w artykule: Emerytura pomostowa.


Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury pomostowej