Wygrana 256 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Na zlecenie trzech klientów kancelaria przeciwko spółkom, w których byli zatrudnieni złożyła pozew o zapłatę należności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Powodowie byli zatrudnieni na stanowisku Pracownik Ochrony - Konwojent - Inkasent, w pełnym wymiarze czasu pracy, świadcząc swoją pracę na terenie województwa lubelskiego. W tym samym czasie zawierali umowy zlecenia z siostrzanymi spółkami powiązanymi kapitałowo z pracodawcą, wykonując na podstawie tych umów analogiczną pracę. W ramach świadczonej pracy pracownicy ochrony wykonywali w trakcie całego dnia pracy takie same czynności, co regularnie prowadziło do przekroczeń ustalonych przez przepisy prawa norm czasu pracy. W czasie pracy powodów brak było jakichkolwiek różnic pomiędzy usługami świadczonymi na rzecz obu podmiotów oraz brak granicy czasowej, w której rozpoczynali realizowanie umowy zlecenia na rzecz innych spółek.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie od pozwanych spółek zasądził na rzecz powodów łącznie 256 134,41 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Więcej informacji

Wydany wyrok jest już kolejnym orzeczeniem sądu, w ramach którego doszło do ustalenia, iż czynności wykonywane przez pracowników ochrony w ramach umowy zlecenia były czynnościami z umowy o pracę. Więcej informacji o tej tematyce znajdę Państwo w artykułach: Nadgodziny w związku z zleceniem pracowników ochrony.


Wyrok rozwiązujący związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie - strona 1 Wyrok rozwiązujący związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie - strona 2 Wyrok rozwiązujący związek małżeński przez rozwód bez orzekania o winie - strona 3