Sprawy Sądowe

Odwołanie od dezycji ZUS-u odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego

Klientka Kancelarii odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których ZUS odmówił jej prawa do zasiłku chorobowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzasadnił, że z posiadanej dokumentacji wynika, iż po ustaniu tytułu ubezpieczenia powódka kontynuowała pracę zarobkową. Klientka udowodniła w sądzie, że przebywała na zwolnieniu chorobowym w związku z zajściem w ciążę, po wygaśnięciu umowy zalecenia. Utrata zdolności do pracy z powodu choroby nastąpiła w czasie tzw. okresu ochronnego.

Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził, że odmowa udzielenia prawa do zasiłku chorobowego była niezasadna, w związku z tym zmienił zaskarżone decyzje i ustalił na rzecz Klientki Kancelarii prawo do zasiłku chorobowego.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Utrata prawa do zasiłku chorobowego - odwołanie do sądu.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o prawo do zasiłku chorobowego