Umorzenie postępowania karnego dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia

Kancelaria broniła Klientkę, wobec której było prowadzone postępowanie karne. Klientka Kancelarii była oskarżona o bezprawne przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Mieniem był majątek spadkowy ojca przepisany na innego członka rodziny.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku umorzył postępowanie karne przeciwko Klientce Kancelarii.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Przestępstwo przywłaszczenia mienia.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Postanowienie umarzające postępowanie karne dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia Postanowienie umarzające postępowanie karne dot. bezprawnego przywłaszczenia mienia