Sąd rozwiązał przez rozwód małżeństwo pozwanego Klienta bez orzekania o winie

Kancelaria reprezentowała Klienta przeciwko któremu został złożony pozew rozwodowy. Powódka domagała się orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, ograniczenie władzy rodzicielskiej, orzeczenie alimentów na rzecz powódki oraz orzeczenie eksmisji pozwanego. W trakcie postępowania powódka wycofała żądanie eksmisji oraz zmieniła żądanie alimentów. Sąd Okręgowy w Lublinie wydanym wyrokiem rozwiązał przez rozwód małżeństwo Klienta bez orzekania o winie.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok rozwiązujący przez rozwód małżeństwo pozwanego Klienta bez orzekania o winie Wyrok rozwiązujący przez rozwód małżeństwo pozwanego Klienta bez orzekania o winie