Sprawy Sądowe

Oddalenie apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta Kancelarii

Sąd pierwszej instancji zasądził od pozwanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Klienta Kancelarii zapłatę 137 tys. zł. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Zasądzenie zwrotu z umowy pożyczki na rzecz Klienta Kancelarii. Spółka wniosła apelację od powyższego wyroku. Sąd Apelacyjny w Lublinie po rozpoznaniu sprawy oddalił apelację.

Poniżej zamieszczamy odpis wyroku dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok orzekający oddalenie apelacji od wyroku korzystnego dla Klienta Kancelarii