Wyrok zasądzający zapłatę należności na rzecz Klienta Kancelarii od członka zarządu dłużnej Spółki

W Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku toczyło się postępowanie z powództwa Klienta Kancelarii, które zakończyło się wydaniem prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Pisaliśmy o tym nakazie zapłaty w temacie: Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazujący uregulowanie niezapłaconych faktur. Dłużna Spółka nie zapłaciła powodowi zasądzonej kwoty, w związku z czym zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Spółki przez Komornika Sądowego. Postępowanie komornicze zostało umorzone ze względu na brak możliwości odzyskania długu. Klient reprezentowany przez Kancelarię pozwał członka zarządu dłużnej spółki domagając się uregulowania zaległej należności.

Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w wydanym wyroku zasądził od pozwanego zapłatę ponad 44 tys. zł na rzecz Klienta Kancelarii.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zasądzający zapłatę należności na rzecz Klienta Kancelarii od członka zarządu dłużnej Spółki