Sprawy Sądowe

Sąd Oddalił apelację ZUS-u od wyroku przyznającego Klientowi Kancelarii prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelacje od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta Kancelarii. Sąd Okręgowy w Lublinie w wydanym wyroku zmienił decyzję ZUS-u i przyznał powodowi prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Wyrok zmieniający decyzję ZUS-u i przyznający prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w artykule: Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację ZUS-u od wyroku przyznającego Klientowi Kancelarii prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych