Postanowienie o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę

Kancelaria reprezentowała Spółkę pozwaną przez byłego pracownika, z którym rozwiązała umowę o pracę w trybie art. 52 k.p. czyli ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Powód domagał się zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę. W trakcie postępowania wycofał pozew.

Sąd Rejonowy w Lublinie w wydanym postanowieniu umorzył postępowanie.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Dyscyplinarka - rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.).

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę