Sprawy Sądowe

Sąd drugiej instancji oddalił apelację ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji ustalającego na rzecz Klientki Kancelarii prawo do zasiłku chorobowego. Klientka przebywała na zwolnieniu chorobowym w związku z zajściem w ciążę. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Odwołanie od decyzji ZUS-u odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego.

Sąd drugiej instancji - Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego