Sprawy Sądowe

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia

Kancelaria reprezentując trzech klientów złożyła pozew przeciwko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powodowie wykonywali pracę jednocześnie na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia dla powiązanych kapitałowo spółek wykonując w ramach tych umów te same czynności. Była to już kolejna sprawa tego typu założona przez pracowników spółek.

Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klientów Kancelarii łącznie 163 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia - strona 1 Wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia - strona 2 Wyrok zasądzający wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony pracujących jednocześnie na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia - strona 3