Sprawy Sądowe

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów

Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wyrok zasądzający łącznie 61 tys. zł dla Klientów reprezentowanych przez Kancelarię, którzy złożyli pozew domagając się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Klienci zatrudnieni byli jednocześnie na umowach o pracę oraz umowach zlecenia jako konwojenci i inkasenci dla Spółek należących do tej samej grupy kapitałowej wykonując w ramach tych umów te same czynności. Była to druga sprawa o nadgodziny Klientów, tym razem dotyczyła kolejnych okresów zatrudnienia.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów - strona 1 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów - strona 2