Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów

Sąd Rejonowy w Lublinie wydał wyrok zasądzający łącznie 61 tys. zł dla pięciu Klientów reprezentowanych przez kancelarię, którzy złożyli pozew domagając się należności z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Powodowie byli zatrudnieni w pozwanej spółce na stanowisku pracownik ochrony – konwojent i wykonywali w ramach obowiązków zawodowych czynności związane z konwojowaniem i ochroną wartości pieniężnych, obsługą oraz serwisowaniem bankomatów. Równolegle do zawartych umów o pracę powodowie zawierali umowy zlecenia ze spółką „siostrą” z tej samej grupy kapitałowej. W ramach umów cywilnoprawnych wykonywali te same czynności, co na umowę o pracę. Była to druga sprawa o nadgodziny Klientów, tym razem dotyczyła kolejnych okresów zatrudnienia.

Więcej informacjiWięcej w artykule: Umowa zlecenia jednoczesna z umową o pracę może skutkować prawem do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów - strona 1 Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla konwojentów - strona 2