Postanowienie Sądu w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Kancelaria złożyła wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej w imieniu Klienta - ojca samodzielnie wychowującego małoletnią córkę. Matka dziewczynki przebywała w Zakładzie Karnym, w rażący sposób zaniedbywała obowiązki względem córki oraz nie płaciła ustanowionych przez Sąd alimentów.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, wydał postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej matki nad małoletnią córką, o ustaleniu miejsca pobytu małoletniej w miejscu zamieszkania jej ojca oraz o zakazie utrzymywania kontaktów matki z małoletnią.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Postanowienie w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej