Umorzenie postępowania o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Kancelaria reprezentowała klienta w sprawie, w której jego sąsiad złożył wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej w trzech wariantach, gdzie jeden z wariantów uwzględniał wytyczenie drogi po działce klienta. Nieruchomość sąsiada posiadała już dostęp do drogi publicznej po innej działce.

Wnioskodawca w toku sprawy wycofał swój wniosek, w związku z czym Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, umorzył postępowanie, a granice działki klienta kancelarii pozostały nienaruszone.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie Sądu umarzające postępowanie o ustanowienie służebności drogi koniecznej