Sąd zezwolił przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w jej imieniu o odrzuceniu spadku

Kancelaria reprezentując Klienta złożyła wniosek do Sądu o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Po śmierci ojca Klienta i odrzuceniu spadku przez Klienta i jego braci, w dalszej kolejności do dziedziczenia została małoletnia córka Klienta. Z uwagi na fakt iż w spadku znajdują się same długi Klient chciał ochronić córkę przed odpowiedzialnością za długi spadkowe dziadka. Niezbędne do tego było złożenie oświadczenia w imieniu małoletniej córki o odrzuceniu spadku, na które musiał zezwolić Sąd rodzinny.

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie V Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie, w którym zezwolił przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniej córki o odrzuceniu spadku przez małoletnią.

Okoliczności sprawy szczegółowo opisaliśmy na Blogu w artykule: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniej.

Poniżej zamieszczamy postanowienie w postaci elektronicznej dotyczące opisanej sprawy:

Postanowienie zezwalające przedstawicielom ustawowym małoletniej na złożenie oświadczenia w jej imieniu o odrzuceniu spadku