Sprawy Sądowe

Oddalenie apelacji od wyroku przyznającego Klientowi Kancelarii wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Klienta Kancelarii 97 tys. zł tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe, a także diety i ryczałt za noclegi. Pisaliśmy o tym wyroku w temacie: Wyrok w sprawie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety i ryczałt za noclegi. Pozwany przedsiębiorca wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację.

Zagadnienie poruszone w powyższej sprawie opisujemy w temacie: Dochodzenie roszczeń za nadgodziny - pomoc prawna. Na temat zwrotu kosztów za noclegi piszemy na blogu w artykule: Ryczałt za noclegi dla kierowców w transporcie krajowym samochodu o masie ciężaru powyżej 3,5 tony.

Poniżej zamieszczamy wyrok w postaci elektronicznej dotyczący opisanej sprawy:

Wyrok oddalający apelację od wyroku przyznającego Klientowi Kancelarii wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych