Sprawy Sądowe

Zasądzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników ochrony Kancelaria reprezentując trzech klientów złożyła pozew przeciwko Spółce z Warszawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki na rzecz Klientów Kancelarii łącznie 163 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd drugiej instancji oddalił apelację ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia przez Sąd drugiej instancji apelacji ZUS-u od wyroku ustalającego prawo do zasiłku chorobowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji ustalającego na rzecz Klientki Kancelarii prawo do zasiłku chorobowego. Klientka przebywała na zwolnieniu chorobowym w związku z zajściem w ciążę. Sąd drugiej instancji - Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Postanowienie o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego postanowienia o umorzeniu postępowania o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę Kancelaria reprezentowała Spółkę pozwaną przez byłego pracownika, z którym rozwiązała umowę o pracę w trybie art. 52 k.p. czyli ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wydanym postanowieniu umorzył postępowanie.


Czytaj >

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika Klient reprezentowany przez Kancelarię pozwał Spółkę z Dąbrowy Górniczej o zasądzenie odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.


Czytaj >

Wyrok zasądzający 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Kancelaria reprezentowała Klienta w procesie o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Powód był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku pracownika ochrony - konwojenta. Sąd Rejonowy w Lublinie zasądził od pozwanej Spółki 55 tys. zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.


Czytaj >

Sąd stwierdził nabycie spadku dla Klientek Kancelarii

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy, Świdnik

Obrazek do tematu dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku dla Klientek Kancelarii Klientki za pośrednictwem Kancelarii złożyły do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Spadkobierczynie chciały formalnie potwierdzić prawa do spadku po zmarłym. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w wydanym postanowieniu stwierdził, że spadek nabyły w równej części, żona i córki zmarłego.


Czytaj >

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i ustalił wyższą wysokość emerytury oraz większy kapitał początkowy

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego zmiany zaskarżonej decyzji ZUS-u i ustalenia wyższej wysokości emerytury uwzględniając większy kapitał początkowyKlient Kancelarii złożył odwołanie od decyzji ZUS-u ustalającej wysokość emerytury wnosząc o jej zmianę w części dotyczącej wysokości kapitału początkowego. Sąd Okręgowy w Lublinie zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił Klientowi Kancelarii wysokość emerytury na kwotę 2,5 tys. złotych.


Czytaj >

Oddalenie powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zlecenia

Prawo cywilne
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia powództwa żądającego zwrotu wynagrodzenia wypłaconego tytułem umowy zleceniaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy pozwała Klienta Kancelarii o zapłatę ponad 42 tys. zł, które otrzymał z tytułu umów zlecenia wykonywanych dla Spółki. Kancelaria w imieniu Klienta wniosła o oddalenie powództwa. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny oddalił powództwo Spółki.


Czytaj >

Wyrok zasądzający zapłatę należności na rzecz Klienta Kancelarii od członka zarządu dłużnej Spółki

Prawo gospodarcze
Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku zasądzającego zapłatę należności na rzecz Klienta Kancelarii od członka zarządu dłużnej SpółkiKlient reprezentowany przez Kancelarię pozwał członka zarządu dłużnej spółki domagając się uregulowania zaległej należności. Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w wydanym wyroku zasądził od pozwanego zapłatę ponad 44 tys. zł na rzecz Klienta Kancelarii.


Czytaj >

Sąd Oddalił apelację ZUS-u od wyroku przyznającego prawo do emerytury

Ubezpieczenia społeczne
Sąd Apelacyjny w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji ZUS-u od wyroku przyznającego Klientowi Kancelarii prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnychZakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł apelacje od wyroku Sądu pierwszej instancji korzystnego dla Klienta Kancelarii, który zmienił decyzję ZUS-u i przyznał powodowi prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację ZUS-u.


Czytaj >

Wyrok oddalający powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Prawo pracy
Sąd Rejonowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego wyroku oddalającego powództwo o odszkodowanie za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczychKlientka Kancelarii została pozwana przez pracodawcę o zapłatę 18 tys. zł odszkodowania za szkodę powstałą na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił powództwo.


Czytaj >

Oddalenie apelacji od wyroku przyznającego wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Lublinie

Obrazek do tematu dotyczącego oddalenia apelacji od wyroku przyznającego Klientowi Kancelarii wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowychSąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Klienta Kancelarii 97 tys. zł tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe, a także diety i ryczałt za noclegi. Pozwany przedsiębiorca wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy w Lublinie po przeprowadzeniu postępowania oddalił apelację.


Czytaj >
< Poprzednie wyroki
1
2
3
4
5
6
7
8
Kolejne wyroki >